star_filled search incredible-title secret-deal
انتخاب شما
خوشنویسی نستعلیق مرحله پیشرفته
مرتب سازی بر اساس:
  • اولویت بندی
  • جدیدترین
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین
  • ویژه

خوشنویسی در مرحله اول تخصصی علاوه بر آموزش های قواعو و اصول تخصصی، نیاز به تمرین و ممارست های بیشتر و متنوع تری داشته تا هنرجویی که دست خط خود را در 2 مرحله مقدماتی به شکل اجرا می کند بتواند اصول بیشتری از این خط زیبا را در دست نوشته های خود نهادینه نماید و هماهنگی دست با ذهن خود را تقویت نماید. 

مشق هایی که در این مرحله از آموزش به هنرجو پیشنهاد می شود عبارتند از:

1)نوشتن با دقت و تمرکز کافی تمرینات درسهای جزوه مرحله آموزشی بعد از دیدن فیلم های آموزشی هر درس

2)کتابت نویسی های زیاد در کاغذ های سفید آ4 یا آ5  با کادر کشی هایی که بصورت دستی توسط هنرجو انجام می شود 

3) مشق نظری: عبارتست از دیدن کتابت نویسی اساتید خوشنویسی(خوشنویسی با قلم نی و یا خودکار) وتمرین دقیق از روی این آثار

4) تمرین دقیق شکل جزء های کلمات مختلف با رعایت دقیق اصول

 کتاب های خوشنویسی مناسب برای مشق نظری به هنرجویان مرحله آموزش های تخصصی معرفی می شود تا مورد استفاده هنرجویان قرار بگیرند.

 همچنین به اطلاع علاقمندان می رساند 

قیمت هر محصول آموزشی برای متقاضیان داخل ایران می باشد و قیمت محصولات برای متقاضیان خارج از کشور نسبت به واحد ارزی منطقه سکونت متفاوت می باشد.