نتایج آزمون هنرجویان

نتایج آزمون اعلام شده خوشنویسی با خودکار

خط فارسی(نستعلیق و شکسته نستعلیق) و لاتین(خط پیوسته به سبک کاپرپلیت)

هنرجویان دوره های آنلاین و آفلاین خودکار  

مرداد سال 1401

      

تیر سال 1401

    

خرداد سال 1401

    

     

اردیبهشت سال 1401

 

فروردین سال 1401

    

         

بایگانی نتایج آزمون هنرجویان شرکت کننده در دوره های آنلاین و حضوری :

سال 1400

نتایج آزمون هنرجویان زمستان

-نتایج آزمون هنرجویان پاییز

- نتایج آزمون هنرجویان تابستان

نتایج آزمون هنرجویان بهار1400

سال 1399

-  نتایج آزمون هنرجویان تابستان 1399

-  نتایج آزمون هنرجویان پاییز 1399

-  نتایج آزمون هنرجویان زمستان 1399