لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

خوشنویسی نوین یا خوشنویسی سنتی؟

خوشنویسی نوین یا خوشنویسی سنتی؟ 

ارزش وجایگاه مهم هر کدام از این دو نوع خوشنویسی بر هیچ کس پوشیده نیست چرا که خوشنویسی سنتی ما برای ارائه آثاری نفیس همانند تابلوها ، نقوش ساختمانها وکتیبه ها و...کاربرد فراوان و زیبایی دارد و خوشنویسی نوین  در نوشته های روزمره همچون اسناد ثبتی ، نسخه های پزشکان، نامه های اداری ، اوراق مالی و تحصیلی ودرخواست ها و...از ارزش بسیار بالایی برخوردار است . وچه بسیارند کسانی که به دلیل بدخطی از شغل مناسب و تحصیلات و یا انجام امور خود باز مانده اند و این امر سبب تضعیف اعتماد بنفس در رفتارشان شده است و این امرنیز تاکیدی بر لزوم و ضرورت هر چه بیشتر فراگیری خوشنویسی با ابزار کاربردی و نهادینه شدن آن در سیستم آموزش های پایه کشور می باشد.                             

خوشنویسی نوین شیوه خوشنویسی است که به دلیل اجرای آن با ابزار کاربردی روزمره یادگیری سریع تر و آسان تربرای آحاد افراد جامعه را دارد.

خوشنویسی نوین سابقه ای نزدیک به 30 سال دارد که نگارش تمام خطوط زیبای نستعلیق ، شکسته نستعلیق ، نسخ و ثلث را اجرا می کند و در طول این مدت به رشد و تکامل و پیشرفت عالی رسیده و خوشنویسان این رشته توانسته اند تمام ضوابط و قوانین سبک های خوشنویسی را به طور تمام و کمال و حتی با کیفیت خیلی بالاتری به انجام برساند. این هنر نوین در طی دهه ی اخیر توانسته است به خوبی جایگاهش را در بین تمام اقشار جامعه باز کند و افراد تاثیرات مثبت کاربرد آن را درامور تحصیلی و شغلی خود ببینند .

مهمترین موضوعی که باعث استقبال گسترده از این هنر نوین نسبت به خوشنویسی سنتی شده است سهل الوصول بودن ابزار و همچنین اشتراک ابزار این شیوه است که در تمام مکان ها و در دست تمام افراد در سنین مختلف و جایگاه های متفاوت قرار دارد و به عنوان ابزار روزمره مورد استفاده  قرار می گیرد .