درخواست جهت همکاری و تدریس با شیوه خودکار آبی

علاقمندان و هنرجویان به تدریس خوشنویسی با خودکار با شیوه استاد گنجی نژادو دریافت حمایت های این مرکز، لطفا درخواست خود را از طریق تکمیل فرم زیر اعلام نمایید.
خودکار آبی درخواست شما را بررسی نموده و نتیجه را از طریق تماس یا پیامک به شما اعلام خواهد نمود.