درخواست تعیین سطح رایگان

اگر قبلا دوره خوشنویسی با خودکار را در آموزشگاه و یا زیر نظر استادی آموخته اید و یا از علاقه قوانین نستعلیق را بصورت خوآموز فرا گرفته اید میتوانید جهت مشاوره از استاد گنجی نژاد و تعیین سطح آموزه های خود این درخواست را تکمیل کنید و در صورت تمایل آموزش خود تا مرحله تدریس، زیر نظر استاد گنجی نژاد ادامه دهید
لطفا یک کتابت را با خودکار و رعایت تمام اصول و قوانین خوشنویسی که اطلاع دارید تحریر نمود و تصویر آن را بارگزاری نمایید. خودکار آبی پس از بررسی نهایی، نظر استاد را از طریق پیامک به شما اطلاع خواهد داد.